MANASTIRI PONIŠAVLJA

CENA ARANŽMANA:

Cena aranžmana obuhvata:
• Organizovan prevoz turističkim autobusom
• Usluge vodiča/pratioca tokom putovanja
• Troškove organizacije i realizacije putovanja
• Razgledanje prema programu

Cena aranžmana ne obuhvata:
• Individualne troškove putnika

Program je rađen na bazi od minimum 30 putnika.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja (redosledu i vremenu) usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje.

 

PROGRAM PUTOVAJA:

Planirani polazak iz Niša u 08.00h. Vožnja kroz Sićevačku klisuru i alternativnom deonicom do Begovog mosta u blizini sela Staničenja. Razgledanje predela i mosta i nastavak putovanja do manstira Sv. Đorđa u blizini sela Temska. Obilazak Manastira iz IVX v u trajanju od jednog sata.

Nastavak vožnje do Sukovskog manastira, manstira Sv. Bogorodice iz XIX v. Upoznavanje sa istorijom manastira i boravaku trajanju od jednog časa.

Nastavak vožnjom uz reku Jermu do manastira Sv. Jovana Bogoslova iz IVX v podignutom na lepom sprudištu reke u izuzetnom prirodnom okruženju. Upoznavanje sa istorijom ovog veoma značajnog manastira i predah u restoranu u neposrednoj blizini.

Povratak za Niš u popodnevnim časovima.