02.10.2021.

Manastir Tumane se nalazi na 9km udaljenosti od Golupca, okružen šumom u podnožju golubačkih planina, na levoj obali Tumanske reke. Ambijentalna lepota i duhovni mir čini manastir vrednim i u duhovnom i u kulturno – istorijskom smislu.
Golubačka tvrđava podignuta je na samom ulazu u Đerdapsku klisuru, na mestu gde Dunav najširi u svom toku prelazi u tesnac Karpatskih planina. Prvi put u istorijskim izvorima Golubačka tvrđava se pominje 1335. godine kao utvrđenje sa ugarskom vojnom posadom. Iako je osnovana pre pomenute godine, ne zna se ko ju je i kada tačno podigao. Njeno ime na srednjovekovnim kartama ispisano je na različitim jezicima: Galambas, Galambocz, Colombazo, Columbaz, Columbarum, Taubersburg, Tawbenstein, Peristerin, Giwerdzinlik… i u svakom osnovu čini reč –golub. Osnova Golubačke tvrđave prilagođena je konfiguraciji terena i čine je 9 kula koje povezuju bedemi, i Palata. Na osnovu arhitekture i vremena gradnje uočava se osnovna podela utvrđenja na dva dela: Unutrašnje, sa najvišom Don-žon ili branič kulom, poznatom kao Šešir kula, i Spoljno, koje je u vreme ratova bilo prvo na udaru.

PROGRAM PUTOVANJA

Polazak sa parkinga kod Disa u 06h. Vožnja autoputem do Požarevca, Velikog Gradišta do manastira Tumane.
Dolazak oko 09:00h i nakon poklonjenja moštima svetih otaca tumanskih Zosimu sinaitu i Jakovu novom, učestvovaćemo na Liturgiji u Hramu posvećenom Sv.Arhangelu Gavril i Mihailu, a potom obići ovu svetinju (poklonjenje čudotvornoj ikoni Majke Božije “Kurskaja” u kapeli Pokrova presvete Bogorodice) koju je po narodnom predanju osnovao Miloš Obilić pred Boj na Kosovu. Polazak ka Golupcu, slobodno vreme za šetnju ovim romantičnim gradićem.
U popodnevnim časovima dolazak na Srebrno jezero. Slobodno vreme. Polazak za Niš je predviđen za 19h ili 20h.

CENA ARANŽMANA: 2000 dinara

Cena aranžmana obuhvata:
• autobuski prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
• poseta tvrđave, ulazak i razgledanje tvrđave
• ručak u restoranu na Srebrnom jezeru
• usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

Cena aranžmana ne obuhvata:
• individualne troškove putnika

Program je rađen na bazi od minimum 15 putnika.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja (redosledu i vremenu) usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje.

PROGRAM PUTOVAJA:

Polazak sa parkinga kod Disa u 06h. Vožnja autoputem do Požarevca, Velikog Gradišta do manastira Tumane.
Dolazak oko 09:00h i nakon poklonjenja moštima svetih otaca tumanskih Zosimu sinaitu i Jakovu novom, učestvovaćemo na Liturgiji u Hramu posvećenom Sv.Arhangelu Gavril i Mihailu, a potom obići ovu svetinju (poklonjenje čudotvornoj ikoni Majke Božije “Kurskaja” u kapeli Pokrova presvete Bogorodice) koju je po narodnom predanju osnovao Miloš Obilić pred Boj na Kosovu. Polazak ka Golupcu, slobodno vreme za šetnju ovim romantičnim gradićem.
U popodnevnim časovima dolazak na Srebrno jezero. Slobodno vreme. Polazak za Niš je predviđen za 19h ili 20h.