Travego

Broj sedišta: 55+3

Godina proizvodnje: 2006.