Tourismo 350

Broj sedišta: 46+2

Godina proizvodnje: 2000.