Skoplje predstavlja glavni, a ujedno i najveći grad Republike Makedonije. Ukupna populacija ovog grada je preko pola miliona stanovnika. Skoplje se nalazi na strateški važnoj poziciji, koja spaja Beograd i Solun, tj. Zapadnu sa Istočnom Evropom. Grad je smešten na reci Vardar i prostire se na 25km u smeru istok – zapad (prati tok reke), a na potezu sever – jug prostire se na manje od 10km. Izduženi oblik grada je i proizašao iz takvog geografskog položaja.

 

CENA ARANŽMANA : 2000 din

TERMIN PUTOVANjA: 20.04.2024

 

 

U cenu je uključeno:
*prevoz autobusima turističke klase sa pratećom opremom,
*usluge lokalnog vodiča u Skoplju
*agencijska pratnja.

U cenu nije uključeno:
*zdravstveno osiguranje (nije obavezno)

* Fakultativni izlet: Kanjon Matke 6 eura .
*individualni troškovi koji nisu predviđeni programom.

Uslovi plaćanja: 30% prilikom rezervacije,ostatak 5 dana pre polaska.

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 20.U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najmanje 3 dana pre polaska ili spajanja grupe sa drugom agencijom.Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje,zavisno od uslova na putu.Za ovo putovanje potrebna je nova biometrijska lična karta.
Za maloletna lica koja ne putuju sa roditeljima,potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara. Ukoliko putuje sa jednim roditeljem,potrebna je saglasnost drugog roditelja.
Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže garanciji putovanja.

 

NAPOMENA: Ovaj program ujedno predstavlja i predugovorno obaveštenje

Obaveštenje:  za izlet nije obezbedjena zaštita u pogledu garancije putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA  MIKI & MIKI TRAVEL LICENCA OTP  KATEGORIJE A 31/22

PUTOVANJE BR 2

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Niša (vreme i mesto ce biti naknadno definisano). Putovanje do Makedonije sa usputnim pauzama radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti. Po dolasku obilazak grada u pratnji vodiča/pratioca grupe: stara čaršija,Kameni most, trg Makedonija, Trijumfalna kapija,kuća Majke Tereze,stara železnička stanica… Slobodno vreme u centru grada za individualno razgledanje I šoping. Oko 17 časova polazak za Srbiju. Dolazak do ponoći.