Ohrid je grad u Severnoj Makedoniji, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera i središte istoimene opštine. Ohridska opština se sastoji od grada Ohrida i još 28 sela koji zajedno imaju oko 55.000 stanovnika. Ohrid se spominje već u 3. veku p. n. e. Antički se zvao Lihnidos, a jezero Lihnidsko, što znači Belo Jezero.

 TERMIN PUTOVANjA: 22.04. – 23.04.2023

CENA PO OSOBI: 65 E

Cena aranžmana obuhvata:

  • Organizovan prevoz turističkim autobusom
  • Smeštaj u hotelu 3* na bazi 1 ND (1/2 I 1/3 sobama)
  • Troškove organizacije i realizacije putovanja
  • Razgledanje Ohrida

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

  • Individualne troškove putnika
  • Putno zdravstveno osiguranje
  • Fakultativni izlet Sv. Naum 10€
  • Vožnja brodićem- 7 eura

 

Program je rađen na bazi od minimum 45 putnika.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja (redosledu i vremenu) usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja Miki & Miki Travel OTP.31/22

 

 

DAN 1.

Planiran polazak za Ohrid u ranim jutarnjim časovima oko 04:00h kod Disa. Dolazak u Ohrid u popodnevnim časovima. Obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča (spomenik ohridskim prosvetiteljima Klimentu i Naumu, manufaktura papira, crkva Sv. Sofije, tvrđava cara Samuila iz 10. Veka, odaklče se pruža predivan pogled na samo jezero i grad, crkva Sv. Bogorodice Perivlepte, Rimski teatar, crkva Sv. Jovan Kaneo iz 13. Veka. Nakon pešačke ture fakultativni izlet vožnja brodom ili slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel posle 14:00h. Noćenje.

DAN 2.

Doručak. Napuštanje hotela. Oko 10h je predviđen polazak za Sv. Naum I Biljanine izvore. Na pola puta do manastira sv.Nauma nalazi se muzej na vodi. Ovaj muzej je deo rekonstruisanog praistorijskog naselja, sojenice pretvorene u lep i unikatan muzej na vodi koji prikazuju način života žitelja ovog naselja 1200. godine pre naše ere. Nakon obilaska muzeja odlazak do manastira koji je posvećen Sv. Naumu, učeniku Ćirila i Metodija koji ga je i sam izgradio 900. God. Manastir se nalazi na južnoj strani jezera na izvorima Crnog Drima 30-ak km od grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nakon ragleda svetog Nauma. Slobodno vreme za individualne aktivnosti 2-2,5 sata. U popodnevnim časovima je predviđen polazak za Niš. Kraj programa.