11. NOVEMBAR – 14. NOVEMBAR 2021.

Ohrid je grad u Severnoj Makedoniji, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera i središte istoimene opštine. Ohridska opština se sastoji od grada Ohrida i još 28 sela koji zajedno imaju oko 55.000 stanovnika. Ohrid se spominje već u 3. veku p. n. e. Antički se zvao Lihnidos, a jezero Lihnidsko, što znači Belo Jezero.

CENA ARANŽMANA:99€

Cena aranžmana obuhvata:
• Organizovan prevoz turističkim autobusom
• Smeštaj u hotelu 3* na bazi polupansiona
• Usluge vodiča/pratioca tokom putovanja
• Troškove organizacije i realizacije putovanja
• Razgledanje Ohrida

Cena aranžmana ne obuhvata:
• Individualne troškove putnika
• Putno zdravstveno osiguranje
• Fakultativni izlet Sv. Naum i Biljanini izvori 10€

Program je rađen na bazi od minimum 23 putnika.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja (redosledu i vremenu) usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje.

PROGRAM PUTOVAJA:

DAN 1.
Planirani polazak iz Niša u 07h na parkingu ispred TC RODA, bivši Mrkator, Vizantijski bulevar 1, Niš. Vožnja prema Ohridu preko Leskovca, Vranja i Skoplja sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.
Dolazak u Ohrid u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Nakon kraćeg odmora polazimo u obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča (spomenik ohridskim prosvetiteljima Klimentu i Naumu, manufaktura papira, crkva Sv. Sofije, tvrđava cara Samuila iz 10. Veka, odaklče se pruža predivan pogled na samo jezero i grad, crkva Sv. Bogorodice Perivlepte, Rimski teatar, crkva Sv. Jovan Kaneo iz 13. Veka.
Mesto okupljanja grupe je Trg pored pristaništa, ispred spomenika Sv. Klimenta. Slobodno vreme. Organizovana večera. Noćenje.

DAN 2.
Doručak. Oko 10h je predviđen polazak za Sv. Naum. Obilazak manastira koji je posvećen Sv. Naumu, učeniku Ćirila i Metodija koji ga je i sam izgradio 900. God. Manastir se nalazi na južnoj strani jezera na izvorima Crnog Drima 30ak kim od grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 3.
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.

DAN 4.
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Skoplje. Slobodno vreme u Skoplju za individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima je predvidjen polazak za Niš.