29.12.2021. – 04.01.2022.
/4 NOĆENJA – 7 DANA AUTOBUSOM/

PAKET ARANŽMAN-PREVOZ I SMEŠTAJ
CENA ARANŽMANA 139 € /HOTEL “DALAN” 3*/

DOPLATA ZA 1/1 SOBU 40 EUR

NAČIN PLAĆANJA: U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE, 40% PRILIKOM REZERVACIJE,
U RATAMA ČEKOVIMA GRAĐANA DO DECEMBRA.

U CENU JE URAČUNATO:
• VANLINIJSKI PREVOZ AUTOBUSOM NA DATOJ RELACIJI -VISOKOPODNI ILI DABLDEKER PROSEČNE UDOBNOSTI, AUDIO,VIDEO OPREMLJENOSTI, BEZ OBUHVAĆENIH USLUGA PIĆA, HRANE I DR.TOKOM PUTOVANJA
• SMEŠTAJ U HOTELU 3* NA BAZI 3 NOĆENJA SA DORUČKOM ( ŠVEDSKI STO ) U 1/2 SOBAMA
• PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
• TROŠKOVI ORGANIZACIJE I VOĐSTVO PUTA

U CENU NIJE URAČUNATO:
• MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOJE POKRIVA COVID, KOJE JE OBAVEZNO
• OSTALI TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI PROGRAMOM
• FAKULTATIVNI IZLETI

FAKULTATIVE:
OBILAZAK TOPKAPI PALATE, AJA SOFIJE, PLAVE DŽAMIJE I ANTIČKOG HIPODROMA (MIN.20 OSOBA) – 30 EUR
(TRANSFER + ULAZNICA ZA TOPKAPI PALATU + SLUŠALICE + LOKALNI VODIČ NA SRPSKOM JEZIKU)
TOPKAPI PALATA
ČUVENA PALATA OTOMANSKIH SULTANA OD XV-XIX VEKA KOJA SADRŽI BLAGO SULTANSKIH VLADARA KAO ŠTO SU
JEDINSTVENE KOLEKCIJE KRISTALA, SREBRA, KINESKOG PORCELANA.
AJA SOFIJA
JEDAN OD NAJPOZNATIJIH HRAMOVA U SVETU, VIZANTIJSKA CRKVA IZ VI VEKA, ZA VREME OSMANLIJA PRETVORENA U DŽAMIJU.
DOLASKOM NA VLAST KEMALA PAŠE ATATURKA POSTAJE JEDAN OD NAJPOSEĆENIJIH MUZEJA POD ZAŠTITOM UNESCO-A.
2020. GODINE JE OPET PRETVORENA U DŽAMIJU.
PLAVA DŽAMIJA ILI SULTANAHMETOVA DŽAMIJA
JEDINA DŽAMIJA U TURSKOJ SA 6 MINARETA.
ANTIČKI HIPODROM
NEKADAŠNJE VIZANTIJSKE MOĆI U GRADU GDE SE JOŠ UVEK NALAZE KONSTANTINOV STUB, EGIPATSKI OBELISK,ZMIJSKI STUB…
POSETA VASELJENSKOJ PATRIJARŠIJI, KRSTARENJE BOSFOROM (MIN.20 OSOBA) – 20 EUR
VASELJENSKA PATRIJARŠIJA – NAJSTARIJA USTANOVA VIZANTIJSKE CIVILIZACIJE KOJA JE POSTOJALA VIŠE OD 1500 GODINA
KRSTARENJE BOSFOROM PODRAZUMEVA VOŽNJU BRODOM PO BOSFORU GDE SE RAZGLEDA ISTANBUL UZ TUMAČENJE SVIH
ZNAMENITOSTI OD STRANE LOKALNOG VODIČA NA SRPSKOM JEZIKU.
OBILAZAK MUZEJA : DOLMABAHČE PALATA ( MIN. 20 OSOBA ) – 20 EUR
(TRANSFER + ULAZNICA + SLUŠALICE + LOKALNI VODIČ NA SRPSKOM JEZIKU)
PALATA DOLMABAHČE
RASKOŠNA PALATA NA OBALI BOSFORA SA 25 SALONA, 334 SOBA, 6 HAMAMA I HAREMOM ,BILA JE REZIDENCIJA
POSLEDNJIH ŠEST TURSKIH SULTANA /1856.-1922. / .
DOČEK NOVE GODINE NA BRODU – – VEČERA UZ MUZIČKI PROGRAM
TURSKO VEČE – 25 EU – VEČERA U NACIONALNOM RESTORANU UZ MUZIČKI PROGRAM
OBILAZAK ZGRADE ,,SAPPHIRE”-TRANSFER+ PROJEKCIJA 4D FILMA ,,LET IZNAD ISTANBULA”(MIN 20 OSOBA) – 20 EUR
OPIS HOTELA:
HOTEL ,,DALAN” 3* – HOTEL SE NALAZI U KVARTU LALELI, NEKOLIKO MINUTA PEŠICE OD KAPALI ČARŠIJE.
IMA APERITIV BAR I RESTORAN. DORUČAK ,,ŠVEDSKI STO”.
SVE SOBE SU SA KUPATILOM,OPREMLJENE TELEFONOM,TELEVIZOROM, KLIMA UREĐAJEM, MINI BAROM I WIFI NTERNETOM.
http://www.dalanhotel.com/

NAPOMENE:
• U SLUČAJU NASTUPANJA OPRAVDANIH RAZLOGA I NEMOGUĆNOSTI SMEŠTAJA U ODABRANI HOTEL, MOŽE DOĆI DO
ZAMENE UGOVORENOG SMEŠTAJA ISTE ILI VEĆE KATEGORIZACIJE.
• ORGANIZATOR PUTOVANJA NIJE OVLAŠĆEN I NE CENI VALJANOST PUTNIH I DRUGIH ISPRAVA.
• PASOŠI DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE MORAJU IMATI ROK VAŽENJA MINIMUM 6 MESECI OD DANA ULASKA NA
TERITORIJU ZEMLJE U KOJU PUTUJU.
• ORGANIZATOR PUTOVANJA ZADRŽAVA PRAVO DA U SLUČAJU ZVANIČNE PROMENE NA MONETARNOM TRZIŠTU, KOJA UTIČE NA KALKULATIVNE
ELEMENTE, PROMENI CENU ARANŽMANA.
• ORGANIZATOR PUTOVANJA ZADRŽAVA PRAVO IZMENE PROGRAMA PUTOVANJA (REDOSLED POJEDINIH SADRŽAJA U
PROGRAMU U ZAVISNOSTI OD OBJEKTIVNIH OKOLNOSTI).
• ORGANIZATOR NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA, DOBIJENIH OD STRANE
ZAPOSLENIH U AGENCIJI KAO I ZAPOSLENIH OVLAŠĆENIH SUBAGENATA, KOJI NISU U SKLADU SA ELEMENTIMA ZAKLJUČENIH UGOVORA O PUTOVANJU.
• SVAKA PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA U TOKU PUTOVANJA, A UZ SAGLASNOST PREDSTAVNIKA AGENCIJE NE PREDSTAVLJA
IZMENU UGOVORENOG PROGRAMA.
• SVI PUTNICI PO PRIHVATANJU PROGRAMA OBAVEZNI SU DA SE UPOZNAJU SA UGOVORENIM PROGRAMOM PUTOVANJA, USLOVIMA PLAĆANJA, USLOVIMA PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA ORGANIZATORA.
• SVI PUTNICI PRE POLASKA NA PUT MORAJU SE UPOZNATI SA PROPISANIM PRAVILIMA PONAŠANJA ZEMLJE U KOJU PUTUJU.
• ZA SVE FAKULTATIVE POTREBAN JE MINIMALNI BROJ UČESNIKA DA BI SE ISTI REALIZOVALI.
• RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU PRAVI SE PO REDOSLEDU PRIJAVE.
• PREDVIĐEN RASPORED PRIVREMENOG ZAUSTAVLJANJA NA SVAKIH 3 DO 4 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA,
A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.
• MINIMUM PRIJAVLJENIH PUTNIKA ZA REALIZACIJU ARANŽMANA 40 OSOBA U SUPROTNOM POSLEDNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE O OTKAZU ARANŽMANA
JE 5 DANA PRE DATUMA POLASKA.
KOD PREVOZA AUTOBUSOM PUTNIK MOŽE PONETI 1 KOMAD PRTLJAGA PO OSOBI, UKUPNE TEŽINE DO 20 KG. U SLUČAJU PREKORAČENJA UKUPNE TEŽINE, PREVOZNIK ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE VIŠKA PRTLJAGA 2 EUR PO KILOGRAMU, U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI, UKOLIKO IMA MESTA ZA DODATNI.

NAPOMENA: U TURSKU SE MOŽE UĆI SA POTVRDOM O POTPUNOJ VAKCINACIJI IZDATOJ OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA, S TIM DA JE DRUGA DOZA DOBIJENA NAJMANJE 14 DANA PRE DOLASKA U TURSKU, I/ILI SA POTVRDOM NADLEŽNIH ORGANA DA JE U POSLEDNJIH 6 MESECI PRELEŽAN COVID-19. UKOLIKO LICE NE POSEDUJE JEDAN OD PRETHODNA DVA NAVEDENA DOKUMENTA, NEOPHODNO JE POSEDOVATI NEGATIVAN PCR TEST URAĐEN U POSLEDNJIH 72 SATA PRE ULASKA U TURSKU ILI NEGATIVAN REZULTAT BRZOG ANTIGENSKOG TESTA URAĐEN 48 SATI PRE ULASKA U ZEMLJU. LICIMA MLAĐIM OD 18 GODINA KOJA SE NALAZE U PRATNJI RODITELJA KOJI POSEDUJU POTVRDU O VAKCINACIJI NIJE POTREBAN PCR TEST. U ROKU OD 72 SATA PRE DOLASKA U TURSKU NEOPHODNO JE ELEKTRONSKI SE REGISTROVATI PUTEM SLEDEĆEG LINKA: https://register.health.gov.tr/.TOKOM REGISTRACIJE SE DODELJUJE TAKOZVANI HES KOD KOJI PREDSTAVLJA ELEKTRONSKI VID PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA PUTNIKA. NEOPHODAN JE ZA ULAZAK U SVE TRŽNE CENTRE, RESTORANE, DRŽAVNE USTANOVE I DRUGE OBJEKTE. SVI PUTNICI SU DUŽNI DA PRI ULASKU U TURSKU POKAŽU ISTI
U ŠTAMPANOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA
OVLAŠĆENI SUBAGENT:

Program putovanja:

PRVI DAN: NIŠ - ISTANBUL
Sreda POLAZAK IZ NIŠA SA PARKINGA KOD ,,LUKOIL” PUMPE KOD MARKETA “MEGA MAXI” (BIVŠI “TEMPO”) U 18:00.
29.12.2021. VOŽNJA UDOBNIM TURISTIČKIM AUTOBUSOM PREKO DIMITROVGRADA, SOFIJE,
PLOVDIVA, SVILENGRADA I JEDRENA DO ISTANBULA SA KRAĆIM PAUZAMA RADI ODMORA.

DRUGI DAN: ISTANBUL
Četvrtak DOLAZAK U ISTANBUL U PREPODNEVNIM SATIMA.
30.12.2021. NAKON KRAĆEG ODMORA ODLAZAK NA PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA AUTOBUSOM.
STARO GRADSKO JEZGRO: ATATURK BULEVAR, VALENSOV AKVADUKT, DŽAMIJA SULEJMANA VELIČANSTVENOG - ,,SULEJMANIJA”, ZLATNI ROG, DŽAMIJA MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA,
,,PERA PALACE” HOTEL, TRG TAKSIM, BEŠIKTAŠ, DOLMABAHČE PALATA - POSLEDNJE SEDIŠTE SULTANA.
PRELAZAK PREKO MOSTA NA BOSFORU U MALU AZIJU.
POVRATAK UZ OBALU BOSFORA PREKO GALATA MOSTA, ZATIM PORED EGIPATSKE PIJACE, STANICE
ORIJENT EKSPRESA KENEDIJEVIM BULEVAROM OKO ISTORIJSKOG POLUOSTRVA U EVROPSKOM DELU
ISTANBULA GDE SE NALAZI TOP KAPI PALATA, AJA SOFIJA, PLAVA DŽAMIJA, ANTIČKI HIPODROM,
TEODOSIJEV OBELISK, KONSTANTINOV STUB...
POVRATAK U HOTEL.
SLOBODNO VREME. NOĆENJE.

TREĆI DAN: ISTANBUL
Petak DORUČAK.
31.12.2021. SLOBODAN DAN ZA INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI ILI FAKULTATIVNI PROGRAM.
* U 09:00 POLAZAK IZ HOTELA DO SULTANAHMETA .
OBILAZAK MUZEJA SA LOKALNIM VODIČEM NA SRPSKOM JEZIKU:
TOPKAPI PALATE - SEDIŠTE OSMANSKE IMPERIJE, AJA SOFIJE - NEKADA NAJVEĆE CRKVE SVETA,
RAZGLEDANJE PLAVE DŽAMIJE - (SULTAN AHMEDOVE DŽAMIJE) I ANTIČKOG HIPODROMA –
NEKADAŠNJEG SEDIŠTA VIZANTIJSKE MOĆI U GRADU.
SLOBODNO VREME ZA INDIVIDUALNI OBILAZAK KAPALI ČARŠIJE I POVRATAK U HOTEL.
SVEČANA NOVOGODIŠNJA VEČERA NA BRODU KOJI KRSTARI BOSFOROM ILI
U NACIONALNOM RESTORANU - FAKULTATIVNO. NOĆENJE.

ČET.DAN ISTANBUL
Subota DORUČAK.
01.01.2022. SLOBODAN DAN ZA INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI ILI FAKULTATIVNI PROGRAM.
* U 09:30 POLAZAK IZ HOTELA DO VASELJENSKE PATRIJARŠIJE KOJA SE NALAZI U DELU GRADA FENER.
NAKON OBILASKA ODLAZAK NA KRSTARENJE BOSFOROM U PRATNJI LOKALNOG VODIČA.
TOKOM KRSTARANJA SE VIDE ZNAMENITOSTI KAO ŠTO SU: ZLATNI ROG, GALATA MOST, SULEJMANIJA
DŽAMIJA, DOLMABAHČE PALATA, BEŠIKTAŠ, ORTOKOJ KVART, RUMENLI HISAR - ČUVENA VIZANTIJSKA
TVRĐAVA, JEDI KULE (SEDAM KULA), DEVOJAČKA KULA, JILDIZ PALATA …
PO ZAVRŠETKU KRSTARENJA ODLAZAK DO TRGA TAKSIM U NOVOM EVROPSKOM DELU ISTANBULA
GDE SE NALAZI PEŠAČKA ZONA - ULICA ISTIKLAL SA POZNATIM RADNJAMA, RESTORANIMA I GALATA
KULA SA KOJE SE PRUŽA POGLED NA ZLATNI ROG I BOSFOR.
SLOBODNO VREME ZA ŠOPING I ŠETNJU U OVOM DELU GRADA.
INDIVIDUALNI POVRATAK U HOTEL ILI AUTOBUSOM U DOGOVORENO VREME.
* FAKULTATIVNI OBILAZAK DOLMABAHČE PALATE SA LOKALNIM VODIČEM NA SRPSKOM JEZIKU.
PO ZAVRŠETKU OBILASKA ODLAZAK DO TRGA TAKSIM.
INDIVIDUALNI POVRATAK U HOTEL.
SLOBODNO VREME.
*FAKULTATIVNI ODLAZAK U NACIONALNI RESTORAN – TURSKO VEČE. NOĆENJE.

PETI DAN: ISTANBUL
Nedelja DORUČAK.
02.01.2022. SLOBODAN DAN ZA INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI ILI FAKULTATIVNI PROGRAM.
* U 09:00 POLAZAK IZ HOTELA.
OBILAZAK DŽAMIJE SULEJMANIJE SA LOKALNIM VODIČEM NA SRPSKOM JEZIKU.
POVRATAK U HOTEL.
* U 12:00 POLAZAK IZ HOTELA DO NAJVIŠE ZGRADE U ISTANBULU ,,SAPPHIRE’’, VISOKE 236 METARA,
SA KOJE SE PRUŽA NAJLEPŠI POGLED NA ISTANBUL, PROJEKCIJA 4D FILMA
(SIMULATOR LETA HELIKOPTEROM IZNAD ISTANBULA).
POVRATAK U HOTEL.
SLOBODNO VREME ZA INDIVIDUALNI PROGRAM. NOĆENJE.

ŠESTI DAN: ISTANBUL - NIŠ
Ponedeljak DORUČAK.
03.01.2022. SLOBODAN DAN ZA INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI.
RAZDUŽIVANJE SOBA NAJKASNIJE DO 12:00.
* POLAZAK ZA SRBIJU U DOGOVORENO VREME.
VOŽNJA SA KRAĆIM PAUZAMA RADI ODMORA.

SEDMI DAN: NIŠ
Utorak DOLAZAK U NIŠ U RANIM JUTARNJIM SATIMA.
04.01.2022.