ISTANBUL

07.04.2023 -12.04.2023

6 DANA/ 3 NOCI

 

ISTANBUL – jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, i jedini koji je bio prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Osmanlijskog. Ovaj veličanstveni grad leži na Bosforu, čuvenom moreuzu koji odvaja evropski od azijskog dela Turske, i spaja Crno more sa Mediteranom. Osnovan pod imenom Vizantion, svetsku slavu je stekao kao Konstantinopolj, a postao je jedan od najposećenijih na svetu pod današnjim imenom Istanbul. Ne propustite da upoznate građevine iz svih perioda njegove bogate istorije, na čelu sa velelepnom Aja Sofijom iz 6. veka, koja je preko 1000 godina bila najimpozantnije delo ljudskih ruku. Otkrijte zašto je ovaj grad „drugi Rim“, i zašto je i danas jedan od najvažnijih centara svetske trgovine i politike, ali i raskrsnica puteva, kao i popularna turistička destinacija koja mami lepotom, istorijom, ukusima, mirisima – i naravno tradicionalnim bazarima.

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 135 E

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU 45 EUR

NAČIN PLAĆANJA: U  DINARSKOJ  PROTIVVREDNOSTI  PO SREDNJEM  KURSU  NARODNE  BANKE  SRBIJE, ILI ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM.

 

U CENU JE URAČUNATO:

 • Prevoz autobusom na datoj relaciji
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3 nocenja sa doručkom (švedski sto) u 1/2 sobama
 • Panoramsko razgledanje grada
 • Troškovi organizacije i vođstvo puta

 

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativni izleti

 

FAKULTATIVE: (MINIMUM ZA REALIZACIJU 20 PAX)

1. Obilazak Topkapi palate ( bez ulaska u muzej), Aja Sofije, Plave Dzamije i Antičkog hipodroma – 15 E   (SLUŠALICE+LOKALNI  VODIČ NA  SRPSKOM JEZIKU)

2. Poseta Vaseljenskoj Patrijaršiji, Krstarenje Bosforom – 20e

3. Dolmabahče palata – 40 e   (ULAZNICA + SLUŠALICE + LOKALNI VODIČ NA SRPSKOM JEZIKU)

4.  Tursko veče – večera u nacionalnom restoranu uz muzički program, neograničeno piće – 30e

Tursko veče – večera na brodu uz muzički program – 35e

5. Obilazak Azijskog dela Istanbula – 20 e

 

NAPOMENE:

* U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogućnosti smeštaja u odabrani hotel, može doći do zamene ugovorenog smeštaja iste ili veće kategorizacije.

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • PASOŠI DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE MORAJU IMATI ROK VAŽENJA  MINIMUM 6 MESECI OD DANA ULASKA NA TERITORIJU ZEMLJE U KOJU PUTUJU.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju zvanične promene na monetarnom tržištu, koja utiče na kalkulativne elemente, promeni cenu aranžmana
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti)
 • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane zaposlenih u agenciji kao i zaposlenih ovlašćenih subagenata, koji nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
 • Svaka promena programa putovanja od strane putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja organizatora.
 • Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Za sve fakultative potreban je minimalni broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • Za sve fakultative potreban je minimalni broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi se po redosledu prijave.
 • Predviđen raspored privremenog zaustavljanja na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana 40 osoba u suprotnom poslednji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

 

KOD PREVOZA AUTOBUSOM PUTNIK MOŽE PONETI 1 KOMAD PRTLJAGA PO OSOBI, UKUPNE TEŽINE DO 20 KG. U SLUČAJU PREKORAČENJA UKUPNE TEŽINE, PREVOZNIK ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE VIŠKA PRTLJAGA 2 EUR PO KILOGRAMU, U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI, UKOLIKO IMA MESTA ZA DODATNI.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja

Miki & Miki travel OTP 31/22

PRVI DAN: Polazak iz Niša sa parkinga kod "Disa" u unapred utvrđenom vremenu. Vožnja udobnim turističkim autobusom preko Dimitrovgrada, Sofije, Plovdiva, Svilengrada i Jedrena do Istanbula sa kraćim pauzama radi odmora.

DRUGI DAN: Dolazak u Istanbul u popodnevnim satima. Nakon kraćeg odmora odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom. Staro gradsko jezgro: Ataturk Bulevar, Valensov Akvadukt, Džamija Sulejmana Veličanstvenog "Sulejmanija", Zlatni rog, Džamija Mehmed Paše Sokolkovića, "Pera palace" hotel, Trg Taksim, Bešiktaš, Dolmabahče palata - poslednje sedište sultana. Prelazak preko mosta na Bosforu u malu Aziju. Povratak uz obalu Bosfara preko Galata mosta, zatim pored Egipatske pijace, stanice Orijent Ekspresa Kenedijevim Bulevarom oko istorijskog poluostrva u Evropskom delu Istanbula gde se nalazi Topkapi Palata, Aja Sofija, Plava Džamija, Antički hipodrom, Teodosijev obelisk, Konstantinov Stub... Povratak u hotel. Slobodno popodne za individualne aktivnosti ili fakultativni program.

* U 14:00h polazak iz hotela do Sultanahmeta - Pešačka tura. Obilazak znamenitosti sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku: Topkapi Palate - sedište osmanske imperije. Aja Sofije , razgledanje Plave Džamije i Antičkog Hipodroma - Nekadašnjeg sedišta Vizantijske moći u gradu. Slobodno vreme za individualni obilazak kapali čaršije ili povratak u hotel. Noćenje.

TREĆI DAN: Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni program :

* U 09:00 Polazak iz hotela do Vaseljenske patrijaršije koja se nalazi u delu grada Fener. Nakon obilaska odlazak na krstarenje Bosforom u pratnji lokalnog vodiča. Tokom krstarenja se vide znamenitosti kao što su : Zlatni rog, Galata most, Sulejmanija Džamija, Dolmabahče palata, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli Hisar - Čuvena Vizantijska Tvrđava, Jedi kule (sedam kula), devojačka kula, Jildiz palata ...
Po završetku krstarenja odlazak do Trga Taksim u novom Evropskom delu Istanbula gde se nalazi pešačka zona - ulica Ištiklal sa poznatim radnjama, restoranima i Galata kula sa koje se pruža pogled na zlatni rog i Bosfor. Slobodno vreme za šoping i šetnju u ovom delu grada.

* Fakultativni obilazak Dolmabahče palate sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Po završetku obilaska odlazak do Trga Taksim. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

ČETVRTI DAN: Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno obilazak Azijskog dela Istanbula.

* U 09:00 h polazak iz hotela. Odlazak u Azijski deo Istanbula: Obilazak Čamlidža Džamije, Uskudara, Devojačke kule, Bagdad Bulevara i Slobodno vreme u Kadikoju - centru Azijskog dela. Povratak u hotel u dogovoreno vreme. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno program "Tursko veče". Noćenje.

* U 19:30h Fakultativni odlazak na tursko veče - večera na brodu koji krstari Bosforom.
* U 20:00h Fakultativni odlazak na Tursko veče - večera u Nacionalnom restoranu "Gar".

PETI DAN: Doručak. Razduživanje soba najkasnije do 12:00. Slobodan dan za individualne aktivnosti .Polazak za Srbiju u dogovoreno vreme . Vožnja sa kraćim pauzama radi odmora.

ŠESTI DAN: Dolazak u Niš u jutarnjim satima.