PAKET ARANŽMAN-PREVOZ I SMEŠTAJ
02.03-07.03.2022.
3 NOĆENJA/ 6 DANA AUTOBUSOM

CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI: 85 EUR

DOPLATA ZA 1/1 SOBU 40 EUR

NAČIN PLAĆANJA: U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE,40% PRILIKOM REZERVACIJE, U RATAMA ČEKOVIMA GRAĐANA DO DECEMBRA 2022.god.

U CENU JE URAČUNATO:
• VANLINIJSKI PREVOZ AUTOBUSOM NA DATOJ RELACIJI -VISOKOPODNI ILI DABLDEKER PROSEČNE UDOBNOSTI, AUDIO,VIDEO OPREMLJENOSTI, BEZ OBUHVAĆENIH USLUGA PIĆA, HRANE I DR.TOKOM PUTOVANJA
• SMEŠTAJ U HOTELU 4*IIKBAL DELUXE NA BAZI 3 NOĆENJA SA DORUČKOM ( ŠVEDSKI STO ) U 1/2 SOBAMA
• KORIŠĆENJE SPA CENTRA I TURSKOG KUPATILA
• PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA AUTOBUSOM
• TROŠKOVI ORGANIZACIJE I VOĐSTVO PUTA

U CENU NIJE URAČUNATO:
• MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOJE NIJE OBAVEZNO, ALI GA ORGANIZATOR PREPORUČUJE
• OSTALI TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI PROGRAMOM
• FAKULTATIVNI IZLETI

FAKULTATIVE:
– Aja Sofija+Plava Džamija + Hipodrom+ Topkapi palata – 15 € (ulaz u Topkapi palatu se doplaćuje 20 €)
– Krstarenje Bosforom sa posetom carigradskoj Patrijaršiji – 20 € (cena obuhvata prevoz, ulaznice i lokalnog vodiča)
– Dolmabahce palata 25 € (cena obuhvata ulaznice, slušalice i usluge lokalnog vodiča)
– Tursko veče 35 € (cena obuhvata večeru, neograničeno piće i tradicionalni turski ples)
– Šetnja sa lokalnim vodičem sa posetom Sulejmaniji 10 €
– EvroAzijski poljubac 15 € (cena obuhvata prevoz i usluge vodiča)

NAPOMENE:
• U SLUČAJU NASTUPANJA OPRAVDANIH RAZLOGA I NEMOGUĆNOSTI SMEŠTAJA U ODABRANOM HOTELU, MOŽE DOĆI DO
ZAMENE UGOVORENOG SMEŠTAJA ISTE ILI VEĆE KATEGORIZACIJE.
• ORGANIZATOR PUTOVANJA NIJE OVLAŠĆEN I NE CENI VALJANOST PUTNIH I DRUGIH ISPRAVA.
• PASOŠI DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE MORAJU IMATI ROK VAŽENJA MINIMUM 6 MESECI OD DANA ULASKA NA
TERITORIJU ZEMLJE U KOJU PUTUJU.
• ORGANIZATOR PUTOVANJA ZADRŽAVA PRAVO DA U SLUČAJU ZVANIČNE PROMENE NA MONETARNOM TRZIŠTU, KOJA UTIČE NA KALKULATIVNE
ELEMENTE, PROMENI CENU ARANŽMANA.
• ORGANIZATOR PUTOVANJA ZADRŽAVA PRAVO IZMENE PROGRAMA PUTOVANJA (REDOSLED POJEDINIH SADRŽAJA U
PROGRAMU U ZAVISNOSTI OD OBJEKTIVNIH OKOLNOSTI).
• ORGANIZATOR NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA, DOBIJENIH OD STRANE
ZAPOSLENIH U AGENCIJI KAO I ZAPOSLENIH OVLAŠĆENIH SUBAGENATA, KOJI NISU U SKLADU SA ELEMENTIMA ZAKLJUČENIH UGOVORA O PUTOVANJU.
• SVAKA PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA U TOKU PUTOVANJA, A UZ SAGLASNOST PREDSTAVNIKA AGENCIJE NE PREDSTAVLJA
IZMENU UGOVORENOG PROGRAMA.
• SVI PUTNICI PO PRIHVATANJU PROGRAMA OBAVEZNI SU DA SE UPOZNAJU SA UGOVORENIM PROGRAMOM PUTOVANJA, USLOVIMA PLAĆANJA,USLOVIMA PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA ORGANIZATORA.
• SVI PUTNICI PRE POLASKA NA PUT MORAJU SE UPOZNATI SA PROPISANIM PRAVILIMA PONAŠANJA ZEMLJE U KOJU PUTUJU.
• ZA SVE FAKULTATIVE POTREBAN JE MINIMALNI BROJ UČESNIKA DA BI SE ISTI REALIZOVALI.
• RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU PRAVI SE PO REDOSLEDU PRIJAVE.
• PREDVIĐEN RASPORED PRIVREMENOG ZAUSTAVLJANJA NA SVAKIH 3 DO 4 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA,
A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.
• MINIMUM PRIJAVLJENIH PUTNIKA ZA REALIZACIJU ARANŽMANA 40 OSOBA U SUPROTNOM POSLEDNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE O OTKAZU ARANŽMANA
JE 5 DANA PRE DATUMA POLASKA.
• KOD PREVOZA AUTOBUSOM PUTNIK MOŽE PONETI 1 KOMAD PRTLJAGA PO OSOBI, UKUPNE TEŽINE DO 20 KG. U SLUČAJU PEKORAČENJA UKUPNE TEŽINE, PREVOZNIK ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE VIŠKA PRTLJAGA 2 EUR PO KILOGRAMU, U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI, UKOLIKO IMA MESTA ZA DODATNI.

NAPOMENA: U TURSKU SE MOŽE UĆI SA POTVRDOM O POTPUNOJ VAKCINACIJI IZDATOJ OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA, S TIM DA JE DRUGA DOZA DOBIJENA NAJMANJE 14 DANA PRE DOLASKA U TURSKU, I/ILI SA POTVRDOM NADLEŽNIH ORGANA DA JE U POSLEDNJIH 6 MESECI PRELEŽAN COVID-19. UKOLIKO LICE NE POSEDUJE JEDAN OD PRETHODNA DVA NAVEDENA DOKUMENTA, NEOPHODNO JE POSEDOVATI NEGATIVAN PCR TEST URAĐEN U POSLEDNJIH 72 SATA PRE ULASKA U TURSKU ILI NEGATIVAN REZULTAT BRZOG ANTIGENSKOG TESTA URAĐEN 48 SATI PRE ULASKA U ZEMLJU. LICIMA MLAĐIM OD 18 GODINA KOJA SE NALAZE U PRATNJI RODITELJA KOJI POSEDUJU POTVRDU O VAKCINACIJI NIJE POTREBAN PCR TEST. U ROKU OD 72 SATA PRE DOLASKA U TURSKU NEOPHODNO JE ELEKTRONSKI SE REGISTROVATI PUTEM SLEDEĆEG LINKA: https://register.health.gov.tr/.TOKOM REGISTRACIJE SE DODELJUJE TAKOZVANI HES KOD KOJI PREDSTAVLJA ELEKTRONSKI VID PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA PUTNIKA. NEOPHODAN JE ZA ULAZAK U SVE TRŽNE CENTRE, RESTORANE, DRŽAVNE USTANOVE I DRUGE OBJEKTE. SVI PUTNICI SU DUŽNI DA PRI ULASKU U TURSKU POKAŽU ISTI
U ŠTAMPANOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

PRVI DAN: 02.03 NIŠ-ISTANBUL
POLAZAK IZ NIŠA SA PARKINGA KOD “DISA” U 19:00. VOŽNJA UDOBNIM TURISTIČKIM AUTOBUSOM PREKO DIMITROVGRADA, SOFIJE, PLOVDIVA, SVILENGRADA I JEDRENA DO ISTANBULA SA KRAĆIM PAUZAMA RADI ODMORA.

DRUGI DAN: 03.03 ISTANBUL
DOLAZAK U ISTANBUL U PREPODNEVNIM SATIMA. PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA AUTOBUSOM. STARO GRADSKO JEZGRO: ATATURK BULEVAR, VALENSOV AKVADUKT, DŽAMIJA SULEJMANA VELIČANSTVENOG ,, SULEJMANIJA”, ZLATNI ROG, DŽAMIJA MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA,
,,PERA PALACE” HOTEL, TRG TAKSIM, BEŠIKTAŠ, DOLMABAHČE PALATA – POSLEDNJE SEDIŠTE SULTANA. ODLAZAK DO HOTELA. SLOBODNO VREME. POSTOJI MOGUCNOST ORGANIZOVANJA PEŠAČKE TURE DO DŽAMIJE SULEJMANIJE,VEKOVIMA NAJVEĆE DŽAMIJE GDE JE SAHRANJEN SULEJMAN VELIČANSTVENI SA SVOJOM SUPRUGOM HUREM. NOĆENJE.

TREĆI DAN: 04.03 ISTANBUL
DORUČAK. SLOBODAN DAN ZA INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI ILI FAKULTATIVNI PROGRAM: * U 09:00 POLAZAK IZ HOTELA DO SULTANAHMETA. OBILAZAK MUZEJA SA LOKALNIM VODIČEM NA SRPSKOM JEZIKU: TOPKAPI PALATE - SEDIŠTE OSMANSKE IMPERIJE, AJA SOFIJE - NEKADA NAJVEĆE CRKVE SVETA,RAZGLEDANJE PLAVE DŽAMIJE - (SULTAN AHMEDOVE DŽAMIJE) I ANTIČKOG HIPODROMA - NEKADAŠNJEG SEDIŠTA VIZANTIJSKE MOĆI U GRADU. SLOBODNO VREME. U KASNIM POPODNEVNIM ČASOVIMA MOGUĆNOST FAKULTATIVNOG OBILASKA AZIJSKOG DELA (najveća i najnovija džamija. Plato ispred džamije pruža neverovatan pogled na Istanbul. Posle obilaska džamije odlazak na Uskudar sa pogledom na devojačku kulu i uživanjem u tradicionalnim specijalitetima poput kumpira). POVRATAK U EVROPSKI DEO. U 20:30 POLAZAK IZ HOTELA NA FAKULTATIVNI ODLAZAK U NACIONALNI RESTORAN ,,GAR” – TURSKO VEČE. NOĆENJE.

ČET. DAN: 05.03 ISTANBUL
DORUČAK. SLOBODAN DAN ZA INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI ILI FAKULTATIVNI PROGRAM: * U 09:00 POLAZAK IZ HOTELA DO VASELJENSKE PATRIJARŠIJE KOJA SE NALAZI U DELU GRADA FENER. NAKON OBILASKA ODLAZAK NA KRSTARENJE BOSFOROM U PRATNJI LOKALNOG VODIČA. TOKOM KRSTARENJA SE VIDE ZNAMENITOSTI KAO ŠTO SU: ZLATNI ROG, GALATA MOST, SULEJMANIJA DŽAMIJA, DOLMABAHČE PALATA,BEŠIKTAŠ,ORTOKOJ KVART,RUMENLI HISAR-ČUVENA VIZANTIJSKA TVRĐAVA, JEDI KULE(SEDAM KULA), DEVOJAČKA KULA, JILDIZ PALATA … PO ZAVRŠETKU KRSTARENJA ODLAZAK DO TRGA TAKSIM U NOVOM EVROPSKOM DELU ISTANBULA GDE SE NALAZI PEŠAČKA ZONA-ULICA ISTIKLAL SA POZNATIM RADNJAMA, RESTORANIMA I GALATA KULA SA KOJE SE PRUŽA PRELEP POGLED NA ZLATNI ROG I BOSFOR. SLOBODNO VREME ZA ŠOPING I ŠETNJU U OVOM DELU GRADA. INDIVIDUALNI POVRATAK U HOTEL ILI AUTOBUSOM U DOGOVORENO VREME. *FAKULTATIVNI OBILAZAK DOLMABAHČE PALATE SA LOKALNIM VODIČEM NA SRPSKOM JEZIKU. PO ZAVRŠETKU OBILASKA ODLAZAK DO TRGA TAKSIM. INDIVIDUALNI POVRATAK U HOTEL. SLOBODNO VREME. NOĆENJE.

PETI DAN: 06.03 ISTANBUL-NIŠ
DORUČAK. * U 09:00 NAPUŠTANJE HOTELA. SLOBODNO VREME. * POLAZAK ZA SRBIJU U POPODNEVNO VREME.

ŠESTI DAN: 07.03 NIŠ DOLAZAK U NIŠ.