PAKET ARANŽMAN-PREVOZ I SMEŠTAJ
19.10.2022-24.10.2022
3 NOĆENJA/ 6 DANA AUTOBUSOM

CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI: 139 EUR

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 70%

NAČIN PLAĆANJA:
U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE,40% PRILIKOM REZERVACIJE,
U RATAMA ČEKOVIMA GRAĐANA DO DECEMBRA 2022.god.

U CENU JE URAČUNATO:
• VANLINIJSKI PREVOZ AUTOBUSOM NA DATOJ RELACIJI -VISOKOPODNI ILI DABLDEKER PROSEČNE UDOBNOSTI, AUDIO,VIDEO     OPREMLJENOSTI, BEZ OBUHVAĆENIH USLUGA PIĆA, HRANE I DR.TOKOM PUTOVANJA
• SMEŠTAJ U HOTELU DALAN 3* ILI HOTELU ILKBAL 4* NA BAZI 3 NOĆENJA SA DORUČKOM ( ŠVEDSKI STO ) U 1/2 SOBAMA
• PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
• TROŠKOVI ORGANIZACIJE I VOĐSTVO PUTA

U CENU NIJE URAČUNATO:
• MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOJE NIJE OBAVEZNO, ALI GA ORGANIZATOR PREPORUČUJE
• OSTALI TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI PROGRAMOM
• FAKULTATIVNI IZLETI

FAKULTATIVE:
– OBILAZAK TOPKAPI PALATE, AJA SOFIJE, PLAVE DŽAMIJE I ANTIČKOG HIPODROMA (MIN.20 OSOBA) – 30 EUR
(TRANSFER + ULAZNICA ZA TOPKAPI PALATU + SLUŠALICE + LOKALNI VODIČ NA SRPSKOM JEZIKU)
– TOPKAPI PALATA
ČUVENA PALATA OTOMANSKIH SULTANA OD XV-XIX VEKA KOJA SADRŽI BLAGO SULTANSKIH VLADARA KAO ŠTO SU
JEDINSTVENE KOLEKCIJE KRISTALA, SREBRA, KINESKOG PORCELANA.
– AJA SOFIJA
JEDAN OD NAJPOZNATIJIH HRAMOVA U SVETU, VIZANTIJSKA CRKVA IZ VI VEKA PRETVORENA U DŽAMIJU
DANAS JE NAJPOSEĆENIJI MUZEJ(DŽAMIJA) U TURSKOJ I DEO SVETSKE KULTURNE BAŠTINE POD ZAŠTITOM UNESCO-A.
2020. GODINE JE OPET PRETVORENA U DŽAMIJU.
– PLAVA DŽAMIJA ILI SULTANAHMETOVA DŽAMIJA
JEDINA DŽAMIJA U TURSKOJ SA 6 MINARETA.
POSETA VASELJENSKOJ PATRIJARŠIJI, KRSTARENJE BOSFOROM (MIN.20 OSOBA) – 20 EUR
VASELJENSKA PATRIJARŠIJA – NAJSTARIJA USTANOVA VIZANTIJSKE CIVILIZACIJE KOJA JE POSTOJALA VIŠE OD 1500         GODINA
– KRSTARENJE BOSFOROM PODRAZUMEVA VOŽNJU BRODOM PO BOSFORU GDE SE RAZGLEDA ISTANBUL UZ TUMAČENJE   SVIH ZNAMENITOSTI OD STRANE LOKALNOG VODIČA NA SRPSKOM JEZIKU.
– OBILAZAK MUZEJA : DOLMABAHČE PALATA ( MIN. 20 OSOBA ) – 25 EUR
(TRANSFER+ULAZNICA + SLUŠALICE + LOKALNI VODIČ NA SRPSKOM JEZIKU)
– PALATA DOLMABAHČE
RASKOŠNA PALATA NA OBALI BOSFORA SA 25 SALONA, 334 SOBA, 6 HAMAMA I HAREMOM ,BILA JE REZIDENCIJA
POSLEDNJIH ŠEST TURSKIH SULTANA /1856.-1922. / .
TURSKO VEČE – 25 EU
VEČERA U NACIONALNOM RESTORANU UZ MUZIČKI PROGRAM

NAPOMENE:
U SLUČAJU NASTUPANJA OPRAVDANIH RAZLOGA I NEMOGUĆNOSTI SMEŠTAJA U ODABRANOM HOTELU, MOŽE DOĆI DO
ZAMENE UGOVORENOG SMEŠTAJA ISTE ILI VEĆE KATEGORIZACIJE.

• ORGANIZATOR PUTOVANJA NIJE OVLAŠĆEN I NE CENI VALJANOST PUTNIH I DRUGIH ISPRAVA.

• PASOŠI DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE MORAJU IMATI ROK VAŽENJA MINIMUM 6 MESECI OD DANA ULASKA NA
TERITORIJU ZEMLJE U KOJU PUTUJU.
• ORGANIZATOR PUTOVANJA ZADRŽAVA PRAVO DA U SLUČAJU ZVANIČNE PROMENE NA MONETARNOM TRZIŠTU, KOJA UTIČE NA KALKULATIVNE
ELEMENTE, PROMENI CENU ARANŽMANA.
• ORGANIZATOR PUTOVANJA ZADRŽAVA PRAVO IZMENE PROGRAMA PUTOVANJA (REDOSLED POJEDINIH SADRŽAJA U
PROGRAMU U ZAVISNOSTI OD OBJEKTIVNIH OKOLNOSTI).
• SVAKA PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA U TOKU PUTOVANJA, A UZ SAGLASNOST PREDSTAVNIKA       AGENCIJE NE PREDSTAVLJA IZMENU UGOVORENOG PROGRAMA.

• ORGANIZATOR NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA, DOBIJENIH OD STRANE
ZAPOSLENIH U AGENCIJI KAO I ZAPOSLENIH OVLAŠĆENIH SUBAGENATA, KOJI NISU U SKLADU SA ELEMENTIMA ZAKLJUČENIH UGOVORA O PUTOVANJU.

• SVI PUTNICI PO PRIHVATANJU PROGRAMA OBAVEZNI SU DA SE UPOZNAJU SA UGOVORENIM PROGRAMOM PUTOVANJA,   USLOVIMA PLAĆANJA,USLOVIMA PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA ORGANIZATORA.
• SVI PUTNICI PRE POLASKA NA PUT MORAJU SE UPOZNATI SA PROPISANIM PRAVILIMA PONAŠANJA ZEMLJE U KOJU     PUTUJU.
• ZA SVE FAKULTATIVE POTREBAN JE MINIMALNI BROJ UČESNIKA DA BI SE ISTI REALIZOVALI.
• RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU PRAVI SE PO REDOSLEDU PRIJAVE.
• PREDVIĐEN RASPORED PRIVREMENOG ZAUSTAVLJANJA NA SVAKIH 3 DO 4 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA,
A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.
• MINIMUM PRIJAVLJENIH PUTNIKA ZA REALIZACIJU ARANŽMANA 40 OSOBA U SUPROTNOM POSLEDNJI ROK ZA   OBAVEŠTAVANJE O OTKAZU ARANŽMANA JE 5 DANA PRE DATUMA POLASKA.
• KOD PREVOZA AUTOBUSOM PUTNIK MOŽE PONETI 1 KOMAD PRTLJAGA PO OSOBI, UKUPNE TEŽINE DO 20 KG. U SLUČAJU     PEKORAČENJA UKUPNE TEŽINE, PREVOZNIK ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE VIŠKA PRTLJAGA 2 EUR PO KILOGRAMU, U   DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI, UKOLIKO IMA MESTA ZA DODATNI.

NAPOMENA: ZA SVE DODATNE INFORMACIJE OKO ULASKA U TURSKU (KOVID 19) MOŽETE PRONAĆI NA SAJTU SPOLJNIH POSLOVA.

 

ORGANIZATOR PUTOVANJA MIKI & MIKI TRAVEL , LICENCA BR. 31/22.

 

 

Program putovanja:

PRVI DAN: 19.10.2022 NIŠ-ISTANBUL POLAZAK IZ NIŠA SA PARKINGA KOD “DISA” U 19:00.VOŽNJA UDOBNIM TURISTIČKIM AUTOBUSOM PREKO DIMITROVGRADA, SOFIJE, PLOVDIVA, SVILENGRADA I JEDRENA DO ISTANBULA SA KRAĆIM PAUZAMA RADI ODMORA.

DRUGI DAN: 20.10.22 ISTANBUL DOLAZAK U ISTANBUL U PREPODNEVNIM SATIMA. NAKON KRAĆEG ODMORA ODLAZAK NA PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA AUTOBUSOM. POVRATAK U HOTEL. SLOBODNO VREME. NOĆENJE.

TREĆI DAN: 21.10.22 ISTANBUL DORUČAK. SLOBODAN DAN ZA INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI ILI FAKULTATIVNI PROGRAM: * U 09:00 POLAZAK IZ HOTELA DO SULTANAHMETA. OBILAZAK MUZEJA SA LOKALNIM VODIČEM NA SRPSKOM JEZIKU: TOPKAPI PALATE - SEDIŠTE OSMANSKE IMPERIJE, AJA SOFIJE - NEKADA NAJVEĆE CRKVE SVETA,RAZGLEDANJE PLAVE DŽAMIJE - (SULTAN AHMEDOVE DŽAMIJE) I ANTIČKOG HIPODROMA - NEKADAŠNJEG SEDIŠTA VIZANTIJSKE MOĆI U GRADU. SLOBODNO VREME ZA INDIVIDUALNI OBILAZAK KAPALI ČARŠIJE ILI POVRATAK U HOTEL. * U 20:30 POLAZAK IZ HOTELA NA FAKULTATIVNI ODLAZAK U NACIONALNI RESTORAN ,,GAR” -– TURSKO VEČE. NOĆENJE.

ČET. DAN: 22.10.22. ISTANBUL DORUČAK. SLOBODAN DAN ZA INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI ILI FAKULTATIVNI PROGRAM: * U 09:00 POLAZAK IZ HOTELA DO VASELJENSKE PATRIJARŠIJE KOJA SE NALAZI U DELU GRADA FENER. NAKON OBILASKA ODLAZAK NA KRSTARENJE BOSFOROM U PRATNJI LOKALNOG VODIČA. TOKOM KRSTARENJA SE VIDE ZNAMENITOSTI KAO ŠTO SU: ZLATNI ROG, GALATA MOST, SULEJMANIJA DŽAMIJA, DOLMABAHČE PALATA,BEŠIKTAŠ,ORTOKOJ KVART,RUMENLI HISAR-ČUVENA VIZANTIJSKA TVRĐAVA, JEDI KULE(SEDAM KULA), DEVOJAČKA KULA, JILDIZ PALATA … PO ZAVRŠETKU KRSTARENJA ODLAZAK DO TRGA TAKSIM U NOVOM EVROPSKOM DELU ISTANBULA GDE SE NALAZI PEŠAČKA ZONA-ULICA ISTIKLAL SA POZNATIM RADNJAMA, RESTORANIMA I GALATA KULA SA KOJE SE PRUŽA PRELEP POGLED NA ZLATNI ROG I BOSFOR. SLOBODNO VREME ZA ŠOPING I ŠETNJU U OVOM DELU GRADA. INDIVIDUALNI POVRATAK U HOTEL ILI AUTOBUSOM U DOGOVORENO VREME. *FAKULTATIVNI OBILAZAK DOLMABAHČE PALATE SA LOKALNIM VODIČEM NA SRPSKOM JEZIKU. PO ZAVRŠETKU OBILASKA ODLAZAK DO TRGA TAKSIM. INDIVIDUALNI POVRATAK U HOTEL. SLOBODNO VREME. NOĆENJE.

PETI DAN: 23.10.22. ISTANBUL-NIŠ DORUČAK.* U 09:00 POLAZAK IZ HOTELA DO NAJVIŠE ZGRADE U ISTANBULU ,,SAPPHIRE’’ VISOKE 236 METARA, SA KOJE SE PRUŽA NAJLEPŠI POGLED NA ISTANBUL, PROJEKCIJA 4D FILMA (SIMULATOR LETA HELIKOPTEROM IZNAD ISTANBULA). POVRATAK U HOTEL. SLOBODNO VREME.* POLAZAK ZA SRBIJU U DOGOVORENO VREME.

ŠESTI DAN: 24.10.22 NIŠ DOLAZAK U NIŠ.