TREBINjE-DUBROVNIK- MOSTAR-SARAJEVO

 

Sarajevo je glavni grad BiH i njen najveći urbani, kulturni,ekonomski i saobraćajni centar. Kroz grad protiče reka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište reke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne.

Mostar je grad koji je smešten na obalama reke Neretve usred Hercegovine. Po broju stanovnika ovo je najveće naseljeno mesto u Hercegovini. Poznat po čuvenom Starom mostu, izgrađenom u 16.veku koji je srušen tokom rata 1993 zbog taktičkih razloga, da bi nakon rata bio izgrađen ponovo.

Trebinje se nalazi na samom jugu Hercegovine u najjužnijem delu Republike Srpske i BiH. Smešteno je ispod planine Leotar na obodu Trebinjskog polja, u dolini nekada najveće ponornice reke Trebišnjice, koja portiče kroz grad. Za Trebinje se kaže da je „Grad Sunca i platana“.

CENA ARAŽMANA: 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

  • Prevoz autobusom/minibusom turištičke klase (TV, klima)
  • Noćenje sa doručkom u Trebinju, hotel 3* (Hotel IN)- smeštaj u 1 / 2 I 1/3 sobama sa kupatilom
  • Dva noćenja sa doručkom u Mostaru, hotel 4* (Hotel EDEN) – Smeštaj u ½  I  ½ +1, 1/3 sobama sa kupatilom ( hotel ima welness i spa – cije je koriscenje ukljuceno u cenu)
  • Razledanje gradova u pratnji stručnog vodiča
  • Troškove organizacije I vođstva put

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • Međunarodno zdravstveno osiguranje- nije obavezno
  • Individualne troškove
  • Fakultativni obilazak vrela Bune- 7 eura
  • Fakultativni obilazak vrela Bosne- 7 eura
  • Fakultativni obilazak Dubrovnika 20 eura

 

 USLOVI  I  NAČINI PLAĆANjA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

-30%  prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska.

 

Program je rađen na bazi 50 putnika.

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokaliitetima I vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava parvo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja

Miki & Miki Travel OTP BR.31/22