SARAJEVO – VIŠEGRAD – MOSTAR

Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho teče, i uvek isto pitanje, jel Sarajevo gdje je nekad bilo… A onda Terbević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj večni grad i čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke… Grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama…

TERMIN PUTOVANjA : 

 

CENA ARANŽMANA :

 

CENA OBUHVATA:

*prevoz autobusom/minibusom turističke klase

* smeštaj u hotelu 3* na bazi 1 nocenja sa doručkom

* obilasci prema programu

* angažovanje licenciranog turističkog vodiča

 

CENA NE OBUHVATA:

*individualni troškovi koji nisu predviđeni programom.

Fakultativni izleti :  Vrelo Bosne – 7 €

Mostar –     15 €

 

NAČIN PLAĆANjA: 30% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre putovanja.

 

NAPOMENA: Program je rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak…). Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče. Pauze su planirane na 2-2.5h vožnje, zavisno od uslova na putu.

 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA:

MIKI & MIKI TRAVEL , LICENCA BR. 31/22.

 

 

1. DAN –– NIŠ
Polazak iz Niša sa unapred dogovorenog mesta I vremena. Putovanje preko Čačka i Užica do Višegrada.

2. DAN – VIŠEGRAD- SARAJEVO- FAKULTATIVNI IZLET VRELO BOSNE

Po dolasku u jutarnjim satima obilazak čuvenog mosta iz romana „Na Drini Ćuprija“ i Andrićgrada. Nastavak puta preko Romanije do Sarajeva. Dolazak u Sarajevo. Panoramsko razgledanje grada: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Fakultativna poseta Vrelu Bosne. U dogovoreno vreme odlazak u hotel. Smeštaj. Noćenje.

3. DAN – SARAJEVO – MOSTAR -NIŠ
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Fakultativni odlazak za Mostar. (Putnici koji ne idu u Mostar imaju slobodno vreme u Sarajevu). Slobodno vreme u Mostaru. U Mostaru ćemo posetiti građevine koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignuta je prije 1558.g. i po predanjima Stari most je sagrađen po uzoru na ovaj mali most. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama. Slobodno vreme. Povratak za Sarajevo. Pauza na Baščaršiji. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Dolazak oko ponoći. Kraj putovanja.