CENA :  7000 DIN

U cenu aranžmana su uračunati:
• prevoz turističkim autobusom , na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema),
• smeštaj, u hotelu WALTER 4* , 1 noćenje sa doručkom (doručak-švedski sto)https://walterhotel.com/
• smeštaj u 1/2 i ½+1 1/3+1 klasičnim sobama, (svaka soba sadrži: kupatilo-tuš/wc, telefon i TV),
• turistički pratilac tokom putovanja
• agencijske usluge

U cenu aranžmana nisu uračunati:
• fakultativni izlet do Mostara 15 eur
• fakultativni izlet do vrela Bosne 5 eur
*fakultativna voznja brodicem u Visegradu 5e
• doplata za 1/1 sobu – 10 eur
• individualni troškovi
• putno osiguranje – 370 din

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, višecene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Miinimalni broj putnika za fakultativni izlet je 25 .Napomena: Program je radjena na bazi 40 putnika . U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika , agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

PROGRAM PUTOVAJA:

1.DAN–30.12.2021.
Sastanak putnika u vecernjim casovima (23h ). Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora I granicnih formalnosti.

2. DAN -31.12.2021.
Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima. Obilazak grada uz pratnju lokalnog vodica: mostovi na Miljacki, Gradska većnica, Inat kuća, Careva džamija, Latinski most, pravoslavna crkva, katolička katedrala, Baščaršija (šetnja najstarijim gradskim ulicama pored Begovedžamije, Kazandžilukulica do trga Sebilj)… Nakon obilaska mogucnost fakultativnog obilska VrelaBosne. Smestaj u hotel . Slobodno vreme za individualni docek Nove godine .Noćenje.

3. DAN – 01.12.2021.
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti – Fakultativno odlazak u Mostar . Obilazak grada u pratnji lokalnog vodica (stari most, kriva ćuprija, kujundžiluk-stara čaršija, tursko kupatilo…) . Slobodno vreme. Povratak u Sarajevo za putnike koji ne idu u Mostar i nastavak putovanja ka Srbiji. Planirana pauza u Visegradu. Dolazak oko ponoci. Kraj programa