BUDIMPESTA

30.07.2022. i 29.10.2022.

Polazak u 20:30h iz Niša, kod Disa. Putovanje sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. U jutarnjim časovima dolazak u Budimpeštu. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Parlament, mostovi, ribarske kule, kraljevski dvorac, Citadela… Slobodno vreme u Vaci ulici. Fakultativno:krstarenje brodom Dunavom. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Dolazak posle ponoći.

CENA: 35€
U cenu je uključeno:
*prevoz autobusom turističke klase sa pratećom opremom,
*usluge vodiča za obilazak Budimpešte,
*agencijska pratnja.

U cenu nije uključeno:
*krstarenje brodom-15€ (minimum 25 prijavljenih putnika)
*međunarodno zdravstveno osiguranje
*individualni troškovi.

Uslovi plaćanja: 30% prilikom rezervacije,ostatak do polaska

Cena je data u evrima ali je plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursu NBS.

Obračun je rađen na bazi 40 plativih putnika. U slučaju nedovoljno prijavljenih, agencija zadržava pravo otkaza putovanja najmanje 3 dana pre termina polaska.

NAPOMENA:
*Ne čeka se na granici obrada papira za povraćaj PDV-a.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.
* Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.
*Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 10 €
* DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE : Važeći pasoš , za maloletnu decu obavezan je pasoš i
overena saglasnost roditelja koji ne putuje.

Ovaj program predstavlja ujedno i predugovorno obaveštenje.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja „MIKI I MIKI TRAVEL“ DOO.

Program putovanja:

Polazak u 20:30h iz Niša, kod Disa. Putovanje sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. U jutarnjim časovima dolazak u Budimpeštu. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Parlament, mostovi, ribarske kule, kraljevski dvorac, Citadela… Slobodno vreme u Vaci ulici. Fakultativno:krstarenje brodom Dunavom. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Dolazak posle ponoći.