Banja Luka ili Banjaluka je gradsko naselje, odnosno naseljeno mjesto u sastavu grada Banje Luke kao jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina). Predstavlja politički, administrativni, finansijski, univerzitetski i kulturni centar Republike Srpske. U gradu i njegovoj okolini otkrivena su bogata arheološka nalazišta koja govore o prastanovnicima prostora oko Vrbasa. Na prostoru tvrđave Kastel, u današnjem središtu grada, pronađen je znatan fond kamenog oruđa i oružja za koje se pretpostavlja da se koristilo u mlađem paleolitu

Grad se pod današnjim imenom prvi put pominje 1494. godine kada ugarski kralj Vladislav II Jagelonac, u povelji upućenoj lokalnim zapovjednicima Jajačke banovine, navodi ime Juraja Mikulašića kao kaštelana Banje Luke. Lingvisti smatraju da je ime grada nastalo od riječi „ban” (odnosno, arhaičnog pridjeva „banja”, u značenju „banova”) i „luka”, pri čemu je luka označavala livadu u blizini vode.

Osmanlije su osvojile Banju Luku 1528. godine. Grad se snažnije razvijao od 1553. godine, kada je sedište Bosanskog sandžaka premješteno iz Sarajeva u Banju Luku. U periodu od 1579. do 1587. godine Ferhat-paša Sokolović je izgradio čaršiju na idealnom prostoru za razvoj naselja, na ušću rijeke Crkvene u Vrbas (Donji Šeher).Tada je podignuto 216 javnih građevina, od kojih su najpoznatije: džamija Ferhadija i  karavan-saraj.

 

TERMINI PUTOVANjA: 12.04. – 14.04.2024

                                                     

Cena aranžmana: 150€

U cenu je uključeno:

  • prevoz autobusima turističke klase sa pratećom opremom
  • dva noćenja sa doručkom u hotelu 3* ,smeštaj u 1/2,1/3 I 1/4 sobama sa kupatilom,lokacija:širi centar grada
  • troškove organizacije putovanja
  • agencijska pratnja.

 

U cenu nije uključeno:

  • međunarodno zdravstveno osiguranje
  • ulaznica za vodopode u Jajcu (plaća se silazak do donje platforme, vodopadi se vide I sa glavnog puta gde je besplatno)
  • individualni troškovi koji nisu predviđeni programom

 

 Način plaćanja: 

30% prilikom rezervacije,ostatak do polaska.

 

Cena je data u evrima ali je plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

 

Organizator putovanja je turistička agencija Bagdala Travel, broj licence OTP 16/2023 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Bagdala Travel. OUP

Skinite PDF

PROGRAM PUTOVANJA - BUS PREVOZ:

1.dan 12.04.2024. Niš-Banja Luka
Polazak u ranim jutarnjim satima. Putovanje do Banja Luke sa usputnim pauzama. Po dolasku obilazak grada. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne.Noćenje.

2 dan 13.04.2024. Banja Luka-Jajce-Krupa-Banja Luka
Posle doručka odlazak u Jajce. Obilazak I slobodno vreme u centru grada. Povratak za Banja Luku. Usputni obilazak slapova Krupe na Vrbasu (oko 25km od Banja Luke). Noćenje.

3.dan 14.04.2024. Banja Luka-Stanišići-Kruševac
Posle doručka napuštanje hotela I putovanje do Etno sela “Stanišići”, sa usputnim pauzama. Po dolasku sobodno vreme za šetnju I obilazak kompleksa. Polazak za Srbiju. Dolazak do ponoci.

Skinite PDF